در آپلود فارسی عکس های خود را بارگزاری / آپلود کنید و به راحتی با دوستان، خانواد یا شبکه ی مورد نظرتان به اشتراک بگذارید.

پسوند های قابل پشتیبانی:png, jpg, jpeg, gif, bmp, psd حداکثر اندازه فایل:2 MB محدودیت پهنای باند: محدودیت زمانی:مادام العمر

توضیحات عکس
تنظیمات عکس
در صورتی که شما تنها ارتفاع یا عرض را وارد نمایید سیستم به صورت خودکار به نسبت اندازه ارتفاع یا عرض وارد شده کل تصویر را تغییر اندازه می دهد و در صورتی که هر دو را خالی بگذارید ارتفاع و عرض خود عکس منظور خواهد شد.
آپلود چندین تصویر (حداکثر 10)

حامیان طلایی
حامیان نقره ای